dychovka

LETO S HUDBOU

Počas prázdnin každú nedeľu od 17,00 h sa v amfiteátri Parku J. M. Hurbana môžu priaznivci dobrej hudby tešiť na tradičné Leto s hudbou. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v spoločenskom dome (bývalé kino).

PRÁZDNINY S DIVADLOM

SDOS pri MsKS v Novom Meste nad Váhom pripravila pre deti, ktoré majú herecké schopnosti a chcú sa po 10 mesiacoch v škole odreagovať, zážitkový týždeň.
Projekt Prázdniny s divadlom realizujú divadelníci už po štvrtý raz. Účastníkom dáva šancu objavovať samých seba, svoju kreativitu, fantáziu, rozvíjať svoje schopnosti i osobnosť. Je to cesta, ako zabudnúť na nudu a urobiť hravou formou niečo zmysluplné a pritom sa obohatiť nielen o kamarátov, ale aj o vedomosti v dramatickej, hereckej a divadelnej tvorbe. Začíname v pondelok 6. júla o 9,00 hod. v klubovni SDOS v budove MsKS v Novom Meste n. V. Prázdninová aktivita trvá do 10. júla.
Príďte medzi nás ! Tešia sa na vás teta Maja a ujo Števo.

premeny

KONCERTY PRI FONTÁNE

11.7.2015 o 20,00 h

HS EGON DUST BAND

18.7. 2015 o 20,00 h

HS PREMENY

8. 8. 2015 o  20,00 h

HS PREMENY

22. 8. 2015 o 19,00 h

HS FIVE FACES EXPERIENCE

galeria

DIVADIELKO GALÉRIA

Divadielko galéria pri MsKS uskutoční v letných mesiacoch reprízy bábkových rozprávok.

OTVÁRAME KURZY V MsKS 

MsKS plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov v škol. roku 2015/2016 otvoriť tieto kurzy: anglický jazyk, cvičenie pre ženy, joga, klavír a ako novinku tanečno – pohybový kurz pre deti od 5 do 9 rokov. Zápis do kurzov sa uskutoční v úvode septembra.

PRIPRAVUJEME:
KYSUCKÝ PRAMEŇ

Na 11. septembra o 18,00 h v sále MsKS pripravujeme vystúpenie HS KYSUCKÝ PRAMEŇ.

poradna

PRÁVNA PORADŇA

Bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokátska kancelária JUDr. A. Ručkayovej sídliaca na Ul. Inoveckej 8, počas leta nebude.
Najbližší termín stretnutia s advokátom vám včas oznámime.

MUŽI – RECITÁTORI, NEPREHLIADNITE!

Poetická scéna DG pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vyzýva mužov - recitátorov vo veku od 16 do 60 rokov! Ak máte radi poéziu, zábavu a dobrý kolektív, prihláste sa v MsKS u p. Fandrovej, č.tel.: 771 27 70 alebo na e-mail: fandrova@msks.sk.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info