ZÁPIS DO KURZOV V MsKS

MsKS v škol. roku 2014/2015 plánuje otvoriť tieto kurzy: anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých, francúzsky jazyk pre začiatočníkov, cvičenie pre ženy, joga a klavír. Zápis do kurzov sa uskutoční 3. septembra od 8,00 do 17,00 h a v priebehu septembra od 7,30 do 15,30 h, príp. telefonicky na č. 771 27 70, kl. 24.

KYSUCKÝ PRAMEŇ

5. septembra o 19,00 h sa v sále MsKS uskutoční vystúpenie obľúbenej hudobnej skupiny KYSUCKÝ PRAMEŇ.

Stretnutie s irisdiagnostikom a homeopatom

Jánom Dedíkom sa uskutoční 9. septembra od 12,30 - 16,30 h v MsKS v Novom Meste nad Váhom na 1. poschodí, č. dv. 7.

majernik

VÝSTAVY
ANTON RIHA - FOTOGRAFIE OBJEKTÍVOM RODÁKA
ALOJZ MAJERNÍK - OBRAZY

Do 10. septembra si môžete vo výstavnej sieni MsKS pozrieť zaujímavú výstavu NOVÉ MESTO NAD VÁHOM KEDYSI A DNES pri príležitosti 70. výročia udelenia štatútu mesta Novému Mestu nad Váhom. Unikátne fotografie nášho mesta predstavuje novomestský rodák A. Riha, s témou Považia a kvetinovými zátišiami sa prezentuje A. Majerník, výtvarník – galerista, člen UBS v Bratislave a predseda Výtvarného klubu v Piešťanoch.

stano durza

MILAN STANO: Z RODNÉHO KRAJA
MIRO ĎURŽA: KRESLENÝ HUMOR

19. septembra o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční vernisáž výstav: Milan Stano: Z RODNÉHO KRAJA (súčasťou bude prezentácia jeho novej knihy PUTOVANIE ZA OBRAZMI) a Miro Ďurža: KRESLENÝ HUMOR k jeho nedožitým 70 - tinám. OLEJOMAĽBY, GRAFIKY A KARIKATÚRY z autorskej dielne kálnického rodáka a KRESLENÝ HUMOR M. Ďuržu si môžete pozrieť do 17. októbra.

galeria divadielko

DIVADIELKO GALÉRIA
GAŠPARKOV DRAK VETROPLACH

V nedeľu 14. septembra o 15,00 a 17,00 h sa v Divadielku galéria uskutoční repríza bábkovej rozprávky Gašparkov drak vetroplach v naštudovaní bábkového súboru DG.

NOVOMESTSKÉ PRVOSIENKY

15. septembra o 16,00 h v sále MsKS sa uskutoční ďalšie podujatie umeleckému prednesu slova a hudby v naštudovaní Poetického súboru SDOS pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.

nove mesto nad vahom erb

NOVOMESTSKÝ JARMOK

V dňoch 19. - 21. septembra sa uskutoční v poradí 35. Novomestský jarmok s niekoľkými sprievodnými akciami.

MsKS hľadá lektorky

pre vedenie kurzov kalanetiky, brušného tanca, príp. iných pohybových kurzov. Záujemkyne, hláste sa osobne v MsKS alebo na č. tel. 032 771 27 70, príp. na e-mail: fandrova@msks.sk.

poradna

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 25. septembra o 17,00 h v MsKS. V MsKS na 1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

PRIPRAVUJEME
VŠETKO O ŽENÁCH

Na 16. októbra MsKS pripravuje komédiu so sondou do ženskej duše v hereckom obsadení: B. Ondrejková, A. Karnasová a A. Zimányi - Profantová. Vstupné: 9 €.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info