VEČERNÝ KONCERT

27. apríla o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa v rámci Fóra mladých talentov hrou na klavír predstaví Bibiana Miškolciová, umelecké slovo bude mať Ulrich Ulmann. Na koncerte odznejú skladby J. S. Bacha, F. Liszta, F. Chopina a A. E. Ginastera. B. Miškolciová patrí k mimoriadnym talentom v radoch nastupujúcej generácie slovenských koncertných umelcov. Za sebou má výrazné súťažné úspechy nielen v SR.. Prvý diplom víťazky si rodáčka z Alekšiniec odniesla ako 12 - ročná z Medzinárodnej súťaže Davorina Jenka v Belehrade (2012). Za nimi nasledovali ďalšie medzinárodné úspechy. V súčasnosti čaká mladá klaviristka na zhodnotenie svojej účasti na medzinárodnej on-line súťaži v USA American Protégé International Piano and String online Competition 2016 a pripravuje sa na 6. ročník medzinárodnej súťaže Piano Talents v júni v Miláne.

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 28. apríla o 17,00 h v MsKS. V mestskom kultúrnom stredisku na 1. posch. vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

VÝSTAVA
MAJA DUSÍKOVÁ ONDREIČKOVÁ
GRAFIKY A ILUSTRÁCIE

Do 27. mája potrvá výstava s názvom Grafiky a ilustrácie návratistky Maje Dusíkovej Ondreičkovej, významnej slovenskej, už viac ako 30 rokov v Taliansku žijúcej grafičky a ilustrátorky. Ukážky z jej tvorby si milovníci umenia môžu nielen pozrieť, ale i kúpiť.

SLOVO SA PRIRADILO K SLOVU

10. mája o 17,30 h v Divadielku galéria Poetická scéna DG uvedie podľa scenára a v réžii Mgr. Bibiany Kincelovej literárno – hudobné pásmo z tvorby literárnych osobnosti podjavorinského regiónu s názvom Slovo sa priradilo k slovu.

VEČERNÝ KONCERT

17. mája o 18,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční koncert mladých interpretov – gitaristov Dariny Jókaiovej a Dávida Hnata. Gitarové duo účinkuje na domácich i  zahraničných pódiách, spolupracovalo s Komorným orchestrom Technik, participovalo na zaujímavých projektoch, z ktorých najvýraznejším je minuloročné víťazstvo na medzinárodnej súťaži v španielskom meste Elche. Repertoár umelcov zasahuje do viacerých štýlových období a obsahuje nielen originálne kompozície, ale aj rôzne transkripcie či vlastné úpravy skladieb iných autorov.

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližšie termíny stretnutia s advokátom je 19. mája o 17,00 h v MsKS. V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

NAD VIRVAR ŽIVOTA JE STÁLOSŤ SPOMIENKY

20. mája o 17,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční za účasti významných osobností kultúrneho života spomienkový večer na novomestských rodákov, osobnosti z umeleckej oblasti: výtvarníka Ivana Vychlopena a spisovateľa a publicistu Juraja Koutného pri príležitosti ich nedožitých 75. narodenín.

OKLAMANÝ VODNÍK

22. mája o 14,30 a 16,00 h Divadielko galéria uvedie vo svojich priestoroch premiéru bábkovej rozprávky OKLAMANÝ VODNÍK.

STANISLAV ŠTEPKA RND: LÁS - KA- NIE 2

24. mája o 19,00 h v sále MsKS Radošinské naivné divadlo uvedie druhú správu o človečine. Tragifraška Lás-ka-nie z r. 1992 sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najúspešnejšie tituly S. Štepku a RND. Veľkú zásluhu na úspechu inscenácie mala o. i. nielen aktuálna téma (pokrivené medziľudské vzťahy v krivom zrkadle tamtoho pokriveného obdobia), ale aj nezameniteľný herecký výkon Kataríny Kolníkovej. Keďže téma hry je mimoriadne aktuálna a živá, RND sa rozhodlo hru po druhý raz inscenovať v inovovanom scénickom pôdoryse a v opäť v hlavnej úlohe s K. Kolníkovou, a to vďaka zachovanému videozáznamu inscenácie. Na javisku sa tak z videa sprítomní na scéne babička ako duch či zádušný komentátor v interpretácii K. Kolníkovej. RND hru v máji uvádza k 10. výročiu jej odchodu (a 95. výročiu narodenia). V novej podobe Lás-ka-nia 2 sa objavia aj nové herecké tváre RND, hru bude opäť režírovať Juraj Nvota.

premeny

ANJELI NIKDY NEPLAČÚ

27. mája o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS v cykle  Návraty  do  Nového  Mesta pokračuje HS Premeny, hudobnoslovným  pásmom  piesní  a ukážok  z  pripravovanej  novely Anjeli  nikdy  neplačú. Texty čítajú:  Eva Berková, Marta Viteková, Oľga  Napokyová.        

kollarovci

KOLLÁROVCI

30. mája o 18,00 h sa v sále MsKS opäť uskutoční vystúpenie známych Kollárovcov. Živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru a dobrú náladu. Svojím goralským temperamentom si Kollárovci získavajú priazeň mnohých fanúšikov. Pilierom repertoáru kapely je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nejako špeciálne nevyhľadávajú.

PRIPRAVUJEME

MsKS organizuje 7. júna zájazd na operu G. Verdi: Simon Boccanegra v novej budove SND v Bratislave. Bližšie informácie: L. Fandrová, č.tel. 771 2770, kl. 24 alebo fandrova@msks.sk.

MUŽI – RECITÁTORI, NEPREHLIADNITE!

Poetická scéna DG pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vyzýva mužov - recitátorov vo veku od 16 do 60 rokov! Ak máte radi poéziu, zábavu a dobrý kolektív, prihláste sa v MsKS u p. Fandrovej, č.tel.: 771 27 70 alebo na e-mail: fandrova@msks.sk.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info