ZÁPIS DO KURZOV V MsKS

MsKS v škol. roku 2014/2015 plánuje otvoriť tieto kurzy: anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých, francúzsky jazyk pre začiatočníkov, cvičenie pre ženy, joga a klavír. Zápis do kurzov sa uskutoční 3. septembra od 8,00 do 17,00 h a v priebehu septembra od 7,30 do 15,30 h, príp. telefonicky na č. 771 27 70, kl. 24.

MsKS hľadá lektorky

pre vedenie kurzov kalanetiky, brušného tanca, príp. iných pohybových kurzov. Záujemkyne, hláste sa osobne v MsKS alebo na č. tel. 032 771 27 70, príp. na e-mail: fandrova@msks.sk.

poradna

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 25. septembra o 17,00 h v MsKS. V MsKS na 1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

stano durza

MILAN STANO: Z RODNÉHO KRAJA
MIRO ĎURŽA: KRESLENÝ HUMOR

Vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční výstava: Milan Stano: Z RODNÉHO KRAJA (súčasťou bude prezentácia jeho novej knihy PUTOVANIE ZA OBRAZMI) a Miro Ďurža: KRESLENÝ HUMOR k jeho nedožitým 70 - tinám. OLEJOMAĽBY, GRAFIKY A KARIKATÚRY z autorskej dielne kálnického rodáka a KRESLENÝ HUMOR M. Ďuržu si môžete pozrieť do 17. októbra.

PRIPRAVUJEME
VŠETKO O ŽENÁCH

Na 16. októbra MsKS pripravuje komédiu so sondou do ženskej duše v hereckom obsadení: B. Ondrejková, A. Karnasová a A. Zimányi - Profantová. Vstupné: 9 €.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info