dychovka

LETO S HUDBOU

Počas prázdnin každú nedeľu od 17,00 h sa v amfiteátri Parku J. M. Hurbana môžu priaznivci dobrej hudby tešiť na tradičné Leto s hudbou. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v spoločenskom dome (bývalé kino).

galeria

DIVADIELKO GALÉRIA

Divadielko galéria pri MsKS uskutoční v letných mesiacoch reprízy bábkových rozprávok.

novomestsky osten

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA
NOVOMESTSKÝ OSTEŇ

18. septembra o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční vernisáž XVIII. ročníka NO.

ZÁPIS DO KURZOV MsKS

7. septembra od 8,00 h do 16,30 h sa v MsKS uskutoční zápis do kurzov. V škol. roku 2015/2016 MsKS plánuje otvoriť tieto kurzy: anglický a francúzsky jazyk pre začiatočníkov, cvičenie pre ženy, joga a  tanečno – pohybový kurz pre deti od 5 do 9 rokov. Prihlásiť sa možno v priebehu septembra v pracovné dni od 8,00 h do 15,30 h, príp. na e-mail: fandrova@msks.sk.

KYSUCKÝ PRAMEŇ

11. septembra o 18,00 h v sále MsKS po roku opäť „vyvrie“ Kysucký prameň.

erb nove mesto

NOVOMESTSKÝ JARMOK

V dňoch 18. – 20. septembra sa uskutoční 36. Novomestský jarmok s kultúrnym program a sprievodnými akciami.

galeria

DG: ZAČAROVANÝ LES

27. septembra o 15,00 a 16,30 h Divadielko galéria vo svojich priestoroch odohrá reprízu rozprávky ZAČAROVANÝ LES.

premeny

HS PREMENY:
TANCOVALA JEDNO LETO

29. septembra o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS HS Premey divákom ponúkne Príbeh lásky s pesničkami s názvom Tancovala jedno leto. Texty čítajú: M. Viteková, E. Berková a O. Nápokyová. Vstupné: 1 €.

PRIPRAVUJEME

16. októbra MsKS organizuje zájazd do SND v Bratislave na operu G. Pucciniho: TURANDOT. Bližšie informácie na č. tel.: 771 27 70 alebo na e-maili: fandrova@msks.sk.

poradna

PRÁVNA PORADŇA

Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 24. septembra o 17,00 h v MsKS. V mestskom kultúrnom stredisku na 1. poschodí č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

MUŽI – RECITÁTORI, NEPREHLIADNITE!

Poetická scéna DG pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vyzýva mužov - recitátorov vo veku od 16 do 60 rokov! Ak máte radi poéziu, zábavu a dobrý kolektív, prihláste sa v MsKS u p. Fandrovej, č.tel.: 771 27 70 alebo na e-mail: fandrova@msks.sk.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info