kollarovci

KOLLÁROVCI

30. mája o 18,00 h sa v sále MsKS opäť uskutoční vystúpenie známych Kollárovcov. Živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru a dobrú náladu. Svojím goralským temperamentom si Kollárovci získavajú priazeň mnohých fanúšikov. Pilierom repertoáru kapely je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nejako špeciálne nevyhľadávajú.

PRIPRAVUJEME

MsKS organizuje 7. júna zájazd na operu G. Verdi: Simon Boccanegra v novej budove SND v Bratislave. Bližšie informácie: L. Fandrová, č.tel. 771 2770, kl. 24 alebo fandrova@msks.sk.

DEŇ MESTA

10. júna sa na námestí, v prípade nepriaznivého počasia v MsKS uskutoční Deň mesta spojený s oceňovaním Osobností mesta a kultúrnym programom.

PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 9. júna o 17,00 h v MsKS. V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí v oblasti trestného, pracovného a občianskeho práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

VÝSTAVA
PIATE ROČNÉ OBDOBIE

V stredu 15. júna bude vo výstavnej sieni MsKS sprístupnená výstava Jána Machoviča z Moravského Lieskového a Janky Klímovej z Banskej Bystrice, t. č. žijúcej v Moravskom Lieskovom s názvom PIATE ROČNÉ OBDOBIE.

BEČKOVI CHLAPCI

21. júna o 18,00 h sa v sále MsKS uskutoční vystúpenie HS Bečkovi chlapci. Skupina vznikla na jeseň 2014, kedy sa Duo Rytmik v zložení: M. Hýll a J. Král rozrástlo o dvoch členov: F. Bečku a M. Fronca. Zmena názvu súvisela s príchodom Františka Bečku, ktorý patrí medzi najlepších sólistov v hre na trúbku na Slovensku. Zároveň sa ujal aj funkcie kapelníka a umeleckého vedúceho kapely. Skupina hrá prevažne ľudovú hudbu z moravského a záhoráckeho regiónu, no v repertoári má aj vlastnú tvorbu z dielne M. Fronca. Bečkovi chlapci hrajú aj inštrumentálnu hudbu - filmovú alebo evergreeny, ale aj hudbu 70. - 80. rokov 20. stor. až po súčasné hity.

STRETNUTIE S FOLKLÓROM

26. júna o 15,00 h sa v amfiteátri Parku J. M. Hurbana, v prípade nepriaznivého počasia v MsKS uskutoční tradičné Stretnutie s folklórom. Ľudový tanec a hudba majú v našom regióne bohatú históriu. Život a zvyky našich starých otcov a materí podmienili založenie tradície folklórneho podujatia v našom meste. Jeho 1.ročník sa uskutočnil v r. 1997. Za takmer dve desaťročia sa na pódiu amfiteátra v parku, resp. MsKS vystriedali desiatky súborov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, dokonca i zahraničia. Tento rok sa na Stretnutí s folklórom predstavia: DFS Vonička zo Zlína, FS Slnečnica z Piešťan a domáce DFS Čakanka, FS Otava a ĽH Rovenec.

MUŽI – RECITÁTORI, NEPREHLIADNITE!

Poetická scéna DG pri MsKS v Novom Meste nad Váhom vyzýva mužov - recitátorov vo veku od 16 do 60 rokov! Ak máte radi poéziu, zábavu a dobrý kolektív, prihláste sa v MsKS u p. Fandrovej, č.tel.: 771 27 70 alebo na e-mail: fandrova@msks.sk.

viacúčelová sála

Viacúčelová spoločenská sála

V súvislosti s prenájmom viacúčelovej sály sa obracajte na Ing. Zuzanu Vladovú z MsKS v Novom Meste nad Váhom (na 1. posch. č. dverí 11 alebo telefonicky na čísle 032 771 27 70), ktorá vám poskytne bližšie informácie o cene prenájmu a kapacite spoločenskej sály. viac info